JUX-692 - 大岛优香2015年番号 人妻夜這いレズ~メ

JUX-692 - 大岛优香2015年番号 人妻夜這いレズ~メ

阴血大下,而曰崩者,言其不能止静,如山坏之势也。若见之未审,宁不用药,岂可妄投以速其殆。

宗气留于海,其下者注于气街,其上者走于息道。已出复隐者,谓痘已见点,复隐藏不见,此毒陷内攻也。

 方伎之流,以法取童女初行经水,谓之红铅。气郁于内,不可径散也,审其有余不足∶有余者,攻其实而汗自通,故承气可先于桂枝;不足者,升其阳而表自退,故益气有借于升、柴。

湿家下之,额上汗出,微喘,小便利者死;若下利不止者,亦死。痂浓光泽如栗色,痂落瘢红润满平,干燥不落血分热,周痂浸淫湿所乘。

经云∶湿多成五泄。当刺期门以通结血,刺巨阙以行宗气,庶厥回而复苏也。

脉不至,灸少阴七壮。及将两论细读,始悟备载之下,盖有不待断者,束处直是有意瞒人,李中梓,字士材,邑诸生也。

Leave a Reply